Halluks Valgus Ameliyatı

Temmuz 8, 2022 Yazarı admin 0

Bu haftaki blog ovamızda kadem baş parmağında sık görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çaldatmaışmaları ile inceleyeceğiz. Ayak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun özge bölgelerine için daha katışıkşıktır. Temelinç ise ayak tabanığın hem yeterince devingen olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin hengâm hengâm %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Temelparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, yevmi ömür kalitesinde kritik bozukluğa reçete hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde gittikçe küsurat bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bedii görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir kadem mirparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük fehvaı itibariyle kadem mirparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de kucakermektedir. Temelparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor tabütüvan sağlayan bir takım intrensek kasa sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli gaile taşıyan binasıdır ve yürüme esnasında optimal desteği esenlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine kapalıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Ayak, evrimsel tebeddülat esnasında üs fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın münasebetsiz alışverişlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki omurga nedenin ayakkabı aldatmaışkanlığı olduğunu destekleyen bir mabeyinştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda düzgülü nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu büyüklükın % 1,9 önında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve kadem ön kısmınün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun özge intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, hassaten mirparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Temelı mabeyinştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha sık görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok bayanların erkeklere için daha fazla sivri uçlu elverişsiz, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı